Dịch vụ tư vấn, đánh giá và cấp chứng chỉ PCI-DSS

CMC CYBER SECURITTY là doanh nghiệp Việt Nam được quyền cấp chứng chỉ PCI DSS. PCI DSS là một tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc đối với khách hàng là các ngân hàng, cổng thanh toán, thương mại ddiejn tử có chấp nhận thanh toán thẻ thuộc các tổ chức thanh toán quốc tế ( Visa | master Card | JBL | American Express | Discover | JCB)

CMC CYBER SECURITY cung cấp phạm vi đánh giá kiểm thử sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng bao gồm:

– Kiểm thử xâm nhập cơ sở hạ tầng

– Kiểm thử xâm nhập ứng dụng di động

– Kiểm tra an ninh ứng dụng

– Kiểm tra an ninh mạng

4600000

Người dùng đnag sử dụng dịch vụ của chúng tôi

250

Doanh nghiệp đang sử dụng

63

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp rông khắp các tỉnh thành

viVietnamese