DATASHEET GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI PHẢN ỨNG BẢO ĐẢM ATTT TỰ ĐỘNG CMC (CMC SECURITY ORCHESTRATION, AUTOMATION & RESPONSE – SOAR)

Hoạt động giám sát an ninh an toàn thông tin trong các hệ thống ngày càng được chú trọng và đầu tư lớn. Khi các mối đe dọa trên không gian mạng ngày một lớn đồng thời hệ thống của các tổ chức/ doanh nghiệp ngày càng được mở rộng theo xu hướng phát triển của thế giới dẫn đến những thách thức trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin. Để giải quyết các vấn đề trên các Trung tâm SOC cần phân tích và điều phối tự động khi xảy ra các sự kiện/ sự cố an toàn thông tin. SOAR là giải pháp thu thập thông tin về các môi đe dọa an ninh từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện xử lý các sự cố cấp thấp mà không cần con người

Ưu điểm nổi bật

Tự động hóa quá trình phân tích và đưa ra phản hồi qua đó làm giảm các tác vụ bảo mật thủ công lên hệ thống
Quản lý ticket tập trung và hỗ trợ thu thập bằng chứng số.
Ghi lại các mỗ thời gian phản hồi đối với sự cố
Case Playbook được chuẩn hóa theo quy trình tiêu chuẩn của SOC và có hỗ trợ sửa đổi để thích hợp với hệ thống của khách hàng.

Tính năng nổi bật

Quản lý cấu hình
Xử lý - Phản ứng sự cố
Tương quan thông tin – phân tích
Xuất báo cáo
viVietnamese