Tiện ích

Tra cứu Chứng chỉ
PCI-DSS

Tìm kiếm thông tin

Kết quả tìm kiếm

Tên công ty:
Công ty Cổ phần 9Pay

Địa điểm kinh doanh:
Số 34 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày cấp:
30/11/2023

Ngày hết hạn:
29/11/2024

Mã số chứng chỉ:
Công ty Cổ phần 9Pay PCI DSS Level 1 Phiên bản 3.2.1

Level chứng chỉ:
1

Phiên bản:
3.2.1

Hạng mục:
Nhà cung cấp dịch vụ