Vulnerability Assessment

CMC CYBER SECURITY cung cấp cho khách hàng dịch vụ rà soát lỗ hổng bảo mật nhằm mục đích tìm, phát hiện và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống công nghệ thông tin

Dịch vụ đánh giá lỗ hổng bảo mật sẽ giúp khách hàng

Phát hiện sớm các mối nguy hại từ các lỗ hổng chưa được vá

Nâng cao hiệu suất làm việc khi tránh được các nguy cơ hệ thống ứng dụng bị đình trệ bởi các cuộc tấn công

Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

Quy trình triển khai

viVietnamese