Mục đích

SWIFT là Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế được thành lập năm 1973 với 239 Ngân hàng trên 15 nước tham gia. Hiện nay, SWIFT đã liên kết hơn 9.000 tổ chức tài chính trên 209 quốc gia và vùng lãnh thổ.​

Bất kỳ một tổ chức nào tham gia SWIFT đều phải tuân thủ theo một khung Kiểm soát An toàn thông tin do SWIFT ban hành (SWIFT Customer Security Controls Framework )​

Lợi ích khách hàng

01

Gia tăng sự tin tưởng của khách hàng hiện tại và khuyến khích các khách hàng mới

02

Nâng cao uy tín của đơn vị trong việc bảo mật dữ liệu thẻ

03

Bảo vệ hệ thống khỏi các nguy cơ tấn công đã biết

04

Giảm thiểu các sự vụ vi phạm dữ liệu thẻ

05

Tăng cường an ninh bảo mật thông tin trong tổ chức

Quy trình triển khai

Liên hệ với chúng tôi

    Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc