Dịch vụ tư vấn, đánh giá và cấp chứng chỉ PCI-DSS

PCI-DSS Consulting Service

CMC CYBER SECURITTY là doanh nghiệp Việt Nam được quyền cấp chứng chỉ PCI DSS. PCI DSS là một tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc đối với khách hàng là các ngân hàng, cổng thanh toán, thương mại điện tử có chấp nhận thanh toán thẻ thuộc các tổ chức thanh toán quốc tế ( Visa | master Card | JBL | American Express | Discover | JCB) …

DỊCH VỤ TẤN CÔNG KIỂM THỬ LỖ HỔNG BẢO MẬT

CMC Penetratrion Testing

Nhằm kiểm tra sự an toàn của hệ thống trước những nguy cơ tấn công thực tế từ tội phạm mạng, các chuyên gia của CMC CYBER SECURITY đóng vai là những kẻ tấn công truy cajapj hệ thống. Từ đó, thử nghiệm tất cả các kịch bản tấn công có thể xảy ra đối với những hệ thống thông tin của phía khách hàng và khuyến nghị quy hoạch lại hệ thống mạng nhằm tối ưu hóa ….

DỊCH VỤ RÀ QUÉT LỖ HỔNG BẢO MẬT

Vulnerability Assessment

CMC CYBER SECURITY cung cấp cho khách hàng dịch vụ rà soát lỗ hổng bảo mật nhằm mục đích tìm, phát hiện và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống công nghệ thông tin…

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN NINH HỆ THỐNG

CMC Security Audit

Dịch vụ kiểm định an ninh hệ thống thông tin bao gồm thử nghiệm và đánh giá hệ thống máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu và các thiết bị mậng nhằm so sánh tình trạng an ninh an toàn thông tin tại thời điểm đánh già với các chuẩn bảo mật của tổ chức áp dụng, từ đó đưa ra các rủi ro đang tồn tại trong hệ thống…..

CMC CYBER SECURITY

Tự hào là tập đoàn số Công Nghệ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các phần mềm và dịch vụ an ninh an toàn thông tin.

viVietnamese