Mục đích

Nhằm kiểm tra sự an toàn của hệ thống trước những nguy cơ tấn công thực tế từ tội phạm mạng, các chuyên gia của CMC CYBER SECURITY đóng vai là những kẻ tấn công truy cập hệ thống. Từ đó, thử nghiệm tất cả các kịch bản tấn công có thể xảy ra đối với những hệ thống thông tin của phía khách hàng và khuyến nghị quy hoạch lại hệ thống mạng nhằm tối ưu hóa và đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bổ sung các thiết bị hỗ trợ bảo mật.

Lợi ích khách hàng

01

Gia tăng sự tin tưởng của khách hàng hiện tại và khuyến khích các khách hàng mới

02

Nâng cao uy tín của đơn vị trong việc bảo mật dữ liệu thẻ

03

Bảo vệ hệ thống khỏi các nguy cơ tấn công đã biết

04

Giảm thiểu các sự vụ vi phạm dữ liệu thẻ

05

Tăng cường an ninh bảo mật thông tin trong tổ chức

Quy trình triển khai

Liên hệ với chúng tôi

    Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc