Mục đích

Giải pháp phòng chống mã độc và quản trị tập trung CMDD bảo mật toàn diện hệ thống thông tin, nhằm chống lại các tấn công từ Malware, Ransomware, Trojan, Spyware, Keylogger, Backdoors… CMDD hoạt động dựa trên mô hình Client – Server, tất cả các thông tin về máy trạm đều được quản lý tập trung và cập nhật theo thời gian thực về server quản trị.

Ưu điểm nổi bật

Lợi ích khách hàng

01

Chi phí đầu tư thấp, hiệu quả mang lại cao

02

Phương án triển khai cực kỳ linh hoạt và dễ dàng phù hợp với mọi mô hình mạng

03

Hệ thống giám sát, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ hoạt động hiệu quả, phát hiện mọi nguy cơ tức thì

04

Công cụ giám sát hoạt động của doanh nghiệp kết hợp với đảm bảo an toàn thông tin

Liên hệ với chúng tôi

    Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc
    Click me!