Mục đích

CMC Cyber Security đã tích lũy các công nghệ và kinh nghiệm để cung cấp giải pháp CMC Vulnerability Management có khả năng hỗ trợ quản trị mạng chủ động trong việc rà quét đánh giá lỗ hổng trong hệ thống của mình để sớm có phương án bảo vệ và khắc phục

Ưu điểm nổi bật

Lợi ích khách hàng

01

Dễ dàng triển khai lắp đặt

02

Chủ động rà quét lỗ hổng có nguy cơ bị khai thác trong hệ thống, website

03

Báo cáo, kết quả rà soát, khuyến nghị giúp khách hàng có góc nhìn tổng quan về hiện trạng hệ thống

04

Đáp ứng yêu cầu về đảm bảo về an ninh an toàn thông tin của Chính phủ (Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, Nghị định 85/2018/NĐ-CP, …)

Liên hệ với chúng tôi

    Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc
    Click me!