CMC
CYBER
SECURITY

Your Security, Our Responsibility

Mục tiêu biểu

CMC Cyber Security cung cấp các giải pháp về an ninh an toàn thông tin cho hệ thống của tổ chức, doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

01. Tin tức

02. Tuyển dụng

03. Giải pháp & Dịch vụ

Dịch vụ nổi bật

Năng lực của
CMC CYBER SECURITY

Hành trình giải thưởng

Đơn vị dẫn đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ trọn gói về an ninh ATTT ( Frost & Sullivan)
Sản phẩm ATTT xuất sắc cho giải pháp CMDD
Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá ATTT mạng 2021
Dịch vụ ATTT tiêu biểu cho dịch vụ Kiểm thử bảo mật
Dịch vụ ATTT tiêu biểu cho giải pháp CMC SOC (VNISA)
Thành viên liên minh phòng chống mã độc của Microsoft (Microsoft Virus Initiative)
Giải pháp CMDD đạt chứng chỉ Quốc tế VB100 (Virus Bulletin) 6 lần liên tiếp với điểm tuyệt đối

Giải pháp CMDD đạt chứng chỉ Quốc tế VB100 (Virus Bulletin) 6 lần liên tiếp với điểm tuyệt đối
Sản phẩm ATTT xuất sắc cho giải pháp CMDD (VNISA)
Dịch vụ ATTT tiêu biểu cho giải pháp SOC (VNISA)
Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc cho giải pháp C-WAF(VNISA)
2015-2020
Giải pháp CMDD đạt chứng nhận Sản phẩm ATTT Quốc gia (VNISA)
Sản phẩm được Microsoft xác nhận đạt tiêu chuẩn bảo vệ cho các nền tảng hệ điều hành Windows

Sản phẩm ATTT mới xuất sắc cho giải pháp CryptoSHIELD
Dịch vụ ATTT tiêu biểu cho Giải pháp SOC

Chứng nhận CCS đóng góp tích cực và hiệu quả vào hoạt động của Hiệp hội ATTT Việt Nam
Giải pháp CMDD đạt giải thưởng sản phẩm ATTT chất lượng cao CISE
Dịch vụ ATTT tiêu biểu cho dịch vụ Pentest
Tích hợp Giải pháp Threats Intelligence lên VirusTotal

CCS đạt giải thưởng Sao Khuê 2017

Giải pháp CMDD đạt chứng nhận Bạc trong phát hiện mã độc
CCS đạt giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật Việt Nam xuất sắc của năm” Frost & Sullivan

Sản phẩm ATTT chất lượng cao cho giải pháp CMC Internet Security

Trở thành thành viên và tích hợp Giải pháp Chống mã độc lên VirusTotal

Giải pháp CMDD được kiểm định bởi ICSA LAB
Sản phẩm ATTT hạng 3 do người dùng bình chọn VNISA

Giải pháp CMDD được kiểm định bởi Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT Quốc gia
Giải pháp CMDD đạt sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao 2017 CISE (VNISA)

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2010

2009

Certified Information Systems Auditor

Certified Information Systems Security Professional

Certified Hacking Forensic Investigator

Certified Ethical Hacking

IRCA ISO/IEC 27001:2005 Lead Auditor

Offensive Security Certified Professional

Offensive Security Web Expert

Certified Threat Intelligence Analyst

CompTIA Security+

Mobile Application Penetration Tester - eLearnSecurity's eMAPT

CISA

CISSP

CHFI

CEH

IRCA

OSCP

OSWE

CTIA

CTIA+

eMAPT

Cuộc sống CMC

Tin tức

Khách hàng của chúng tôi